End-to-end тестване за програмисти

May 24, 2017 10:07 · 10 words · 1 minute read

Това е темата, за която говорих на Astea Conference 2017.