MethodWrapper - една история за калпави библиотеки, singleton-и, scope gate-ове и метапрограмиране

Sep 29, 2016 21:20 · 2050 words · 10 minute read

Човек и добре да живее, рано или късно му се налага да използва недомислена библиотека. Добре де, ако пише на Node.js му се налага постоянно… Просто ние, рубистите, не сме свикнали. (Споменах ли, че ползваме макове и сме готини?)

И какво правим, когато библиотеката ни е необходима, но един детайл от нея не е направен с мисълта за нашия (по-общия) случай?

Въпросната библиотека е hubspot-ruby, но тя е по-скоро детайл и не е целта на този пост. Достатъчно ви е да знаете, че Hubspot е “някакво нещо” за analytics, на което се пращат данни. Външен сървис.

Проблемът

Та, hubspot-ruby се използва така:

Hubspot.configure hapikey: "YOUR_API_KEY"

Hubspot::Contact.create! "email@address.com", firstname: "First", lastname: "Last"

И тук лежи проблемът. Видяхте ли го? Добре де, примерът е най-честия use-case и е нормално да почнете да го забелязвате чак като се сблъскате с него. Аз го наричам “проблемът singleton”.

На даден етап трябваше да направя един проект multi-tenant. Тоест, сървър с два клиента и привидно разделени данни в базата.

Част от това е изискването в зависимост от клиента да се пращат данни към различен Hubspot акаунт. Това значи различен API_KEY в зависимост от request параметрите.

Сега видяхте ли проблема?

Ето кода на Hubspot::Config:

require 'logger'

module Hubspot
 class Config

  CONFIG_KEYS = [:hapikey, :base_url, :portal_id, :logger]
  DEFAULT_LOGGER = Logger.new('/dev/null')

  class << self
   attr_accessor *CONFIG_KEYS

   def configure(config)
    config.stringify_keys!
    @hapikey = config["hapikey"]
    @base_url = config["base_url"] || "https://api.hubapi.com"
    @portal_id = config["portal_id"]
    @logger = config['logger'] || DEFAULT_LOGGER
    self
   end

   def reset!
    @hapikey = nil
    @base_url = "https://api.hubapi.com"
    @portal_id = nil
    @logger = DEFAULT_LOGGER
   end

   [...]
  end

  reset!
 end
end

Ако все още не сте разбрали какъв е проблемът - goto Проблемът.


Конфигурацията е глобална. Пази се в (нещо като) статични променливи. Не можем да имаме по едно и също време две извиквания на API-то, използващи различни ключове. Защото ключът се взима от Hubspot::Config.hapikey.

Ако не сте сигурни защо това е проблем - нишки и дублиране на код. Но основно нишки … и дублиране на код.

Може би има лесно решение?

Когато осъзнах това, минах по стандартните стъпки:

 • Има ли нова версия на библиотеката, в която това да е оправено?
 • Има ли pull request за това?
 • Има ли друга библиотека, която върши това по-добре?
 • Има ли лесен начин да се monkey-patch-не?
 • Лесно ли ще е да го оправя в библиотеката?

За съжаление, отговорът на всички тези въпроси е твърдо нье.

Може би решение?

В този момент става ясно, че ще трябва да се оправят нещата в нашия код. В такива ситуации обикновено започвам да пиша код, представяйки си, че имам някакви методи и да рефакторирам докато не се получи нещо приемливо.

module HubspotService
 def create_hubspot_user(app_user, ...)
  Hubspot.configure(hubspot_api_key)

  [...]
 ensure
  Hubspot.reset!
 end

 def update_hubspot_user(app_user, ...)
  Hubspot.configure(hubspot_api_key)

  [...]
 ensure
  Hubspot.reset!
 end

 def submit_hubspot_form(form)
  Hubspot.configure(hubspot_api_key)

  [...]
 ensure
  Hubspot.reset!
 end

 private

 def hubspot_api_key
  [...]
 end
end

Какво не ни харесва тук? Повторението и това, че е супер лесно да се забрави някое от извикванията. Hubspot.reset! реално не е задължително, но така се подсигуряваме, че ако някъде изпуснем configure, то API call-ът ще гръмне, вместо да прати данни към грешния акаунт. Това води до трудни за намиране бъгове.

Wishful thinking

Окей. configure и reset! трябва да вървят в комплект. Ами да ги направим на един метод.

module HubspotService
 def create_hubspot_user(app_user, ...)
  with_api_key do
   [...]
  end
 end

 def submit_hubspot_form(form)
  with_api_key do
   [...]
  end
 end

 private

 def with_api_key
  Hubspot.configure(hubspot_api_key)

  yield
 ensure
  Hubspot.reset!
 end

 [...]
end

Така е доста по-добре. Така няма начин да забравим едно от нещата. Ако забравим да викнем with_api_key, Hubspot API-то ще хвърли грешка и веднага ще го забележим.

Да решим и проблемът с повторението. Не искаме да викаме with_api_key постоянно.

В този момент вече бях в пълен wishful thinking режим. Нямаше ли да е яко да можем да направим така:

module HubspotService
 with_api_key do
  def create_hubspot_user(app_user, ...)
   [...]
  end

  def submit_hubspot_form(form)
   [...]
  end
 end

 def self.with_api_key
  [... wat do here ...]
 end

 [...]
end

Почнах вече да мисля как да имплементирам with_api_key. И тук обикновено сме поставени пред избор - “Да генерализирам или да не генерализирам?”. Тоест дали да е with_api_key или wrap_methods with: :configure_hubspot

Много често по-генералното решение е по-чисто, по-ясно и се пише по-лесно.

Отново с помощта на въображението ни, ще си представим, че имаме миксин MethodWrapper, който работи така:

module HubspotService
 extend MethodWrapper

 wrap_methods with: :configure_hubspot do
  def create_hubspot_user(app_user, ...)
   [...]
  end

  def submit_hubspot_form(form)
   [...]
  end
 end

 def configure_hubspot
  Hubspot.configure(hubspot_api_key)

  yield
 ensure
  Hubspot.reset!
 end

 [...]
end

Всъщност, за да решим и проблема с нишките и race-condition-ите, който има този код, трябва да променим малко configure_hubspot:

HUBSPOT_LOCK = Mutex.new

def configure_hubspot
 HUBSPOT_LOCK.synchronize do
  begin
   Hubspot.configure(hubspot_api_key)

   yield
  ensure
   Hubspot.reset!
  end
 end
end

Така остава единствено да имплементираме MethodWrapper. И тук става интересно.

MethodWrapper - примерът

Ето как искаме да се използва MethodWrapper:

class Test
 extend MethodWrapper

 wrap_methods with: :logger do
  def test_one(arg)
   puts "This should be wrapped - test_one(#{arg})"
  end
 end

 def test_two
  puts 'This should not be wrapped'
 end

 def logger
  puts "Called method"
  yield
  puts "End method"
 end
end

Test.new.test_one 'arg'
#=> Called method
#=> This should be wrapped - test_one('arg')
#=> End method

Test.new.test_two
#=> This should not be wrapped

Това спокойно може да се напише на тест. Ето, правим TDD.

MethodWrapper - имплементацията

Отваряме един празен файл с модул:

module MethodWrapper
 # TODO: Code
end

Тъй като горе сме ползвали extend вместо include, тук ще пишем “нормални” методи, без self. или class << self:

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:)
  # TODO: Code
 end
end

module_eval

Първият трик е как да накараме методите, които са дефинирани в блока да се дефинират в оригиналния модул:

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:, &block)
  self.module_eval(&block)
 end
end

В този пример и само с yield ще работи, но това ще ни трябва по-натам така или иначе.

И да, знам, че self. е излишно, но прави кода по-ясен за примера :)

Всяко едно парче Ruby код си има контекст. Част от този контекст е self - имплицитната променлива “текуща инстанция”. Освен self има и нещо, наречено “текущ клас”, което не може да се достъпи директно като променлива (няма self_class), но влияе на това как работи def. Когато се изпълни def method_name, то method_name се дефинира в текущия клас.

module_eval (и еквивалентът му за класове class_eval) изпълнява подадения му блок с променен текущ клас. Ето прост пример:

class Test
end

Test.module_eval do
 def test
  puts 'baba'
 end
end

Test.new.test #=> baba

Но да се върнем на wrap_methods. Все още не правим нищо, но поне вече и не чупим нищо.

You got me hooked

Вече дефинираме методите, подадени на блока. Сега трябва да разберем кои методи са дефинирани вътре в блока, за да ги “модифицираме”.

В Ruby има специални класови методи, които са hook-ове. Например, метода method_added се извиква при всяко дефиниране на метод.

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:, &block)
  self.module_eval do
   def self.method_added(method_name)
    # TODO: Code
    puts "#{method_name} defined"
   end
  end

  self.module_eval(&block)
 end
end

Горното ще изпише <името на метода> defined за всеки метод дефиниран след като дефинираме method_added. Включително и за методи дефинирани извън блока, но след извикването на wrap_methods.

Можем да решим този проблем с един флаг:

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:, &block)
  wrapping = true

  self.module_eval do
   def self.method_added(method_name)
    if wrapping
     # TODO: Code
     puts "#{method_name} defined"
    end
   end
  end

  self.module_eval(&block)

  wrapping = false
 end
end

Scope gate-ове

За съжаление, последното парче код няма да работи. Грешката ще е нещо от рода на (по спомен) Undefined variable or method "wrapping".

В Ruby някои синтактични конструкции представляват “scope gate”-ове. Тоест, бариери, които разделят скоупове. В един скоуп се съдържат локалните променливи, дефинирани в него. Когато дефинираме метод с def, в тялото на метода нямаме достъп до локални променливи, дефинирани извън него.

Прост пример:

wat = 'wow'

def test
 wat
end

test #=> NoMethodError: Undefined variable or method `wat`

Това важи за ключовите думи def, class и method. Не е част от семантиката на дефиниране на метод. Тоест, ако не дефинираме метода с def, всичко ще е наред.

wat = 'wow'

define_method :test do
 wat
end

test #=> 'wow'

Ако се върнем на MethodWrapper - там можем да използваме define_singleton_method или singleton_class.define_method (заради self.-а в дефиницията - това е класов метод):

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:, &block)
  wrapping = true

  self.module_eval do
   define_singleton_method :method_added do |method_name|
    # TODO: Code
    puts "#{method_name} defined" if wrapping
   end
  end

  self.module_eval(&block)

  wrapping = false
 end
end

Игра на методи

Вече можем да разберем кои методи са дефинирани вътре в блока, подаден на wrap_methods. Следващото, което трябва да направим, е да го сменим с наша версия, около която се вика подаденият метод.

Искаме от това:

wrap_methods with: :pretty do
 def doge
  puts 'much meta'
 end
end

def pretty
 puts 'such code'
 yield
 puts 'wow'
end

да стане това:

def doge
 pretty do
  puts 'much meta'
 end
end

doge
#=> such code
#=> much meta
#=> wow

Това можем да го направим по (поне) два начина, но по-простият сякаш е да го направим на стъпки:

 1. Копираме метода doge и му даваме ново име unwrapped_doge
 2. Правим нов метод doge, който съдържа pretty { unwrapped_doge }
alias_method :unwrapped_doge, :doge

def doge(*args)
 pretty do
  unwrapped_doge(*args)
 end
end

alias_method копира метод, а *args приема и предава всички подадени параметри.

Вторият най-известен ексепшън

Вече знаем какво трябва да направим с методите - трябва само да го прехвърлим в MethodWrapper:

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:, &block)
  wrapper_method = with # `with` е хубаво име за параметър, но ужасно име за локална променлива
  wrapping = true

  self.module_eval do
   define_singleton_method :method_added do |method_name|
    if wrapping
     # alias_method :unwrapped_doge, :doge
     alias_method "unwrapped_#{method_name}", method_name

     # def doge
     define_method method_name do |*args|
      # pretty do
      self.send wrapper_method do
       # unwrapped_doge(*args)
       self.send "unwrapped_#{method_name}", *args
      end
     end
    end
   end
  end

  self.module_eval(&block)

  wrapping = false
 end
end

Това работи … почти. Ако решите да го пуснете, ще ви поздрави с вторият най-известен ексепшън в програмирането - StackOverflow (ако се чудите, първият е NullPointerException).

Сетихте ли се защо ще гръмне това? Ами да - дефинираме метод в hook-а за дефиниране на метод.

Това ще го решим лесно - трябва да разделим слушането за методи от модификацията им:

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:, &block)
  wrapper_method = with
  wrapping = true
  methods_to_wrap = []

  self.module_eval do
   define_singleton_method :method_added do |method_name|
    methods_to_wrap << method_name if wrapping
   end
  end

  self.module_eval(&block)

  wrapping = false

  methods_to_wrap.each do |method_name|
   alias_method "unwrapped_#{method_name}", method_name

   define_method method_name do |*args|
    self.send wrapper_method do
     self.send "unwrapped_#{method_name}", *args
    end
   end
  end
 end
end

Супер - просто разместихме едно парче код и дефинирахме един масив.

И вече работи! Хора, направихме го! Готово. Край. The end. Nothing more to see here.

Бонус нивото - Primum non nocere

Всичко е дъги и еднорози, но оставяме боклук след себе си. Методът self.method_added, който дефинираме остава. И по-лошо - предефинира съществуващия такъв (ако има).

Затова, нека се изолираме от self. Ще си направим собствен (анонимен) модул, в който да правим магиите:

module MethodWrapper
 def wrap_methods(with:, &block)
  wrapper_method = with
  wrapping = true
  methods_to_wrap = []

  # Ето този ред се промени
  wrapper_module = Module.new do
   define_singleton_method :method_added do |method_name|
    methods_to_wrap << method_name if wrapping
   end
  end

  # Това от `self` стана на `wrapper_module`
  wrapper_module.module_eval(&block)

  wrapping = false

  # Този код го оградихме в `module_eval`
  wrapper_module.module_eval do
   methods_to_wrap.each do |method_name|
    alias_method "unwrapped_#{method_name}", method_name

    define_method method_name do |*args|
     self.send wrapper_method do
      self.send "unwrapped_#{method_name}", *args
     end
    end
   end
  end

  # Добавихме и този ред
  self.send :include, wrapper_module
 end
end

Тук променихме четири неща:

 1. Създаваме нов (анонимен) модул с Module.new. Дефинираме method_added в него, вместо в self.
 2. Дефинираме методите от блока в нашия модул, не в self.
 3. Променяме методите в нашия модул, не в self.
 4. “Инжектираме” нашия модул в self. Това става с include wrapper_module, но понеже include е private метод, трябва да ползваме send.

Така бърникаме само в нашия модул и накрая го “закачаме” за оригиналния. Не пречим на външен код, който разчита на method_added.

Заключение

Метапрограмирането е като водата - в малки количества е много полезно. Но внимавайте да не нагълтате прекалено много.

За щастие - границата е много размита (pun not really intended). В повечето случаи бих предпочел повече сложност на едно място, вместо малки количества сложност на много места. Пак като водата - искате да е в чашата, не разлята на пода. Разбира се, един варел с вода на масата също не е полезен.

Заслужаваше ли си усилието MethodWrapper? Може би не. Може би бих си wrap-нал кода на всеки от методите. А може би не. Зависи на колко места се използва и какво спестява.

В крайна сметка, това е едно доста добро упражнение на тема “Разбирам ли наистина Ruby?” и (поне на мен) ми беше интересно.